Privacy Policy

 

Privacy beleid Swinxs
Als je verbinding maakt met de Swinxs website, dan verzamelt en verwerkt Swinxs B.V. informatie. Als je je op de website registreert, dan gaat het om persoonlijke informatie van jou. Hieronder informeren we je om welke informatie het gaat, hoe en waarom wij deze informatie verzamelen en gebruiken en hoe je daarover contact met ons kunt opnemen.


Kinderen
Als je jonger bent dan 16 jaar, dan moet je je ouders vertellen dat je je computer op deze website aansluit en dat je hier gegevens invult. Je ouders moeten je daarvoor toestemming geven. Als je ouders je geen toestemming geven voor het aansluiten van je computer of het invullen van je gegevens, dan mag je dit niet doen. Als wij eraan twijfelen of je ouders wel toestemming hebben gegeven, dan kunnen we deze toestemming verifiëren. Als je dit of de volgende informatie niet goed begrijpt, vraag dan aan je ouders of zij het je willen uitleggen.

Wees je bewust van de gevaren van het publiceren van je gegevens op internet en geef nooit zomaar je echte naam, adres of telefoonnummer vrij op pagina's die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de score-pagina, je profielpagina of het forum. Gebruik op dergelijke pagina's altijd alleen je gebruikersnaam voor Swinxs. Geef op zulke pagina's ook nooit dergelijke informatie over anderen vrij. Spreek nooit af met mensen die je alleen via internet kent.

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen. Kijk daarom geregeld of je het nog eens bent met ons beleid.


Welke gegevens en waarom
Telkens als je Swinxs aansluit op je computer en vervolgens naar de Swinxs website gaat, verzamelen wij je IP-adres en de inhoud van jouw Swinxs waaronder de scores die per spel met jouw XS-en zijn gehaald en op welke datum dat was. Deze gegevens verzamelen wij zodat je je Swinxs op de website kunt beheren en omdat wij op grond daarvan analyses kunnen maken ter verbetering van onze producten en diensten en voorzover dat wettelijk is toegestaan, voor marketing en promotie.
Als je je registreert op de website, verzamelen wij je emailadres, geboortedatum, en je voor- en achternaam. Met deze gegevens gaan wij zorgvuldig om. Je moet ook een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen. Met deze naam kom je bijvoorbeeld op het forum te staan als je daar iets opzet. Kies hier dan ook niet je echte naam, maar een Swinxs-naam en onthou je wachtwoord goed. Zorg ervoor dat anderen geen toegang krijgen tot jouw wachtwoord.

>Alleen als je op de Swinxs website iets koopt, vragen we je ook je adresgegevens en telefoonnummer op te geven. Wij hebben dan ook betalingsgegevens nodig, zoals de gegevens op een creditcard en de naam van de eigenaar daarvan. Deze gegevens hebben wij nodig om de betaling van de producten die je aanschaft mogelijk te maken. Deze gegevens bewaren we voor onze administratie. Als je iets koopt, dan sturen we jou of degene wiens creditcard gebruikt wordt ter bevestiging van de koop een email.

Je kan aangeven dat je interessante informatie of aanbiedingen van ons of andere derden wilt ontvangen. Dit kan per email of per sms. Als je dergelijke informatie wel of niet (meer) wilt ontvangen, dan kan je dat eenvoudig aangeven op je profielpagina.

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw computer stuurt. Als je deze website de volgende keer bezoekt, dan kan onze server informatie over jouw activiteiten op onze website verzamelen. Hierdoor kunnen we je beter en sneller van dienst zijn. Ook gebruiken we deze gegevens om het gebruik van onze website te analyseren. Als je niet wilt dat jouw computer deze cookies accepteert, dan kan je je computer zo instellen dat deze je waarschuwt als je een cookie binnenkrijgt of de automatische acceptatie van cookies door jouw computer uitschakelen. Als je cookies niet accepteert, dan kan het zijn dat (delen van) deze website niet meer goed functioneert.

Wij kunnen online communicatie, zoals bijvoorbeeld op het forum, vastleggen en bewaren. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om communicatie van het forum te verwijderen, indien die bijvoorbeeld schadelijk is voor onszelf of anderen, smadelijk, obsceen of discriminatoir is.

In het geval wij daartoe wettelijk verplicht zijn of daartoe gedwongen worden door een gerechtelijke procedure, kunnen we je gegevens gebruiken en/of bekendmaken. Dit kunnen wij ook doen om klachten van of over jou te onderzoeken, of om belangen van jou, onszelf, of derden te beschermen.


Wie heeft toegang tot je gegevens?
Naast bepaalde personen binnen Swinxs B.V. krijgen de bedrijven die de betalingen verwerken, de bedrijven die bijdragen aan de werking van deze website en bedrijven die de verwerking van nieuwsbrieven voor ons doen (mits je je hiervoor hebt aangemeld) toegang tot je gegevens. Als je hebt aangegeven dat je informatie van derden wenst te ontvangen, dan kunnen deze derden ook je gegevens ontvangen. Indien op deze website verwezen wordt naar andere websites, dan is Swinxs B.V. niet verantwoordelijk voor het op die andere websites gevoerde privacy beleid. Kijk dus altijd op andere websites welke regels daar gelden en hoe daar met je gegevens wordt omgegaan.


Aanpassen of wissen van je gegevens
Als je de gegevens die je hebt ingevult wilt bekijken of aanpassen, dan kan je dat eenvoudig doen op je persoonlijke profielpagina. Als je wilt weten welke gegevens wij precies over jou hebben verzameld, dan kan je een email sturen naar info@swinxs.com of ons per brief om deze gegevens vragen. Je krijgt dan van ons een overzicht toegestuurd. Als je wilt dat wij al je gegevens wissen en deze ook niet meer verzamelen, dan kan je ons daar ook over emailen of per brief over berichten.


Beveiliging
Wij nemen redelijke maatregelen om je gegevens te beschermen. Wij hebben bijvoorbeeld een beveiliging om de kans op onbevoegde toegang tot je gegevens zo klein mogelijk te maken. Het is daarom ook heel belangrijk dat je je wachtwoord geheim houdt, zodat jij de enige bent die toegang heeft tot jouw gegevens. Ondanks dat we moeite doen om je gegevens te bewaken, kunnen wij misbruik door derden van je gegevens niet garanderen.


Contact
Swinxs B.V. is eigenaar van deze website.
Swinxs B.V. Oudenhof 4c, 4191 NW Geldermalsen. Email: info@swinxs.com


Print deze pagina of bewaar als PDF

Welkom!

Er is geen Swinxs aangesloten.